Toolbox Sociaal Verantwoorde Werkkledij - Gent

Lokale besturen hebben een belangrijke hefboom in handen om complexe kledingketens duurzaam te maken: hun koopkracht.

Overheden hebben een voortrekkersrol, ook als het gaat om duurzame aankopen. Toch is het niet eenvoudig waterdichte garanties te krijgen over de sociale aspecten in de keten. Stad Gent maakte een gids als onderdeel van een toolbox voor sociaal verantwoord ketenbeheer. De gids toont hoe u als publieke aankoper de situatie van de arbeiders kunt verbeteren en hoe u de internationale en nationale wetgeving over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbare lonen helpt te respecteren, in samenspraak met uw leveranciers.

Lege ster Ster