Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Duurzaam aankopen - productgroep textiel

Deze nota geeft de prioriteiten weer bij het verduurzamen van de productgroep textiel (scope werkkledij). De clausules zijn vormgegeven door de deelnemers aan het begeleidingstraject duurzaam aankopen 2020 van de Provincie Oost-Vlaanderen en meer bepaald aan de strategische workshop ‘textiel’.

Als uitgangspunt namen we de duurzame aankoopstrategie van de Provincie Oost-Vlaanderen, al heeft elke organisatie eigen strategische prioriteiten die mogelijks kunnen verschillen van de provinciale aankoopstrategie. Daarom zijn in de strategische matrix ook de andere duurzaamheidsimpacten vermeld als optioneel. Voor de optionele impacten zijn echter geen clausules ontwikkeld.

In dit document zijn clausules opgenomen voor het verduurzamen van overheidsopdrachten voor de productgroep textiel (werkkledij). De scope heeft betrekking tot algemene bepalingen voor de werkkledij. De meeste van deze clausules gelden echter ook voor andere producten binnen de productgroep textiel zoals veiligheidsschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, mondmaskers, etc.

Lege ster Ster