Lokale overheden zijn een belangrijke schakel richting meer internationale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Wat is Lokaal Mondiaal Beleid?

De wereld staat meer dan ooit voor belangrijke uitdagingen die niet stoppen aan onze landsgrenzen. Meer nog, die uitdagingen laten zich steeds harder en vooral heel lokaal voelen. Om ze aan te pakken, is niet alleen een gezamenlijke internationale of Europese aanpak nodig. Ook lokale overheden zijn een belangrijke schakel richting meer internationale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Als lokaal beleidsniveau sta je dicht bij jouw bevolking. Steden, gemeenten en provincies kunnen op die manier via hun lokaal mondiaal beleid bijdragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Maar wat is een goed lokaal mondiaal beleid nu precies?

De opsplitsing tussen Noord en Zuid is steeds minder relevant. Het klassieke ontwikkelingsparadigma en de problematische machtsverhoudingen waarop het gestoeld is, worden terecht in vraag gesteld. Lokaal mondiaal beleid is dus een evenwichtigere visie op het klassieke beleid voor ontwikkelingssamenwerking,   aangepast aan de realiteit van vandaag. (Bron: VVSG)

Een kwalitatief lokaal mondiaal beleid bevat 3 luiken:

 1. Draagvlak voor wereldburgerschap* versterken
  Via activiteiten laat je de inwoners van je gemeente kennis maken met duurzame ontwikkeling en de impact van ons handelen zowel hier als elders in de wereld.
  * Wereldburgerschap is het leggen van verbanden tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Je weet dat je niet alleen bent op deze wereld, en dat jouw handelen elders impact heeft.

 2. Internationale samenwerking en uitwisseling
  Een goed mondiaal beleid investeert ook in initiatieven die bijdragen tot gelijkwaardige en duurzame ontwikkelingskansen wereldwijd. Dit kan door het ondersteunen van organisaties in jouw gemeente met projecten in het Globale Zuiden, maar ook door eigen initiatieven te ontwikkelen zoals uitwisseling, samenwerking, gezamenlijke projecten met partners in landen in ontwikkeling.

 3. Duurzame beleidskeuzes
  Tot slot zet een kwalitatief lokaal mondiaal beleid duurzame keuzes om in het eigen beleid, door bijvoorbeeld te kiezen voor eerlijke handel en in te zetten op klimaatbeleid. Geef het goede voorbeeld aan je inwoners, en draag zo rechtstreeks bij aan een duurzame toekomst.


Naar een transversaal beleid

Lokaal mondiaal beleid is bij uitstek een beleidsdomein waaraan je dienstoverschrijdend kan werken. Hoe meer diensten transversaal betrokken zijn in het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van het lokaal mondiaal beleid, hoe groter je het draagvlak kan maken zowel intern bij jouw collega’s als bij de inwoners van je stad of gemeente.

Wil je lokaal mondiaal beleid introduceren aan jouw collega’s? Maak dan zeker gebruik van dit filmpje: