Ben je nieuw in jouw functie als ambtenaar en ben je op een of andere manier betrokken bij het lokaal mondiaal beleid, maar weet je niet waar te starten? Dit platform helpt je op weg!

Hoe start je?

Gemiddeld kan de verantwoordelijke ambtenaar 35% van zijn of haar tijd besteden aan mondiale solidariteit.* In de praktijk is dit echter vaak nog een stuk minder. Kan je dan nog een kwaliteitsvol lokaal mondiaal beleid uitwerken? Natuurlijk! Onderstaande tips helpen je om jouw tijd efficiënt in te zetten.

  • Ga na op welke manier lokaal mondiaal beleid opgenomen is in het bestuursakkoord of kan aansluiten bij het bestuursakkoord. Wat zijn de strategische doelstellingen? Waar wil je als lokaal bestuur naartoe, waar wil je op inzetten? Welke thema’s zijn prioritair?

  • Stel een werkgroep samen met ambassadeurs uit verschillende diensten. Lokaal mondiaal beleid heeft raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Maak samen een jaarplan en plan activiteiten waar elke dienst zijn karretje kan aanhangen.

  • Ga na of jouw gemeente al een mondiale adviesraad heeft (GROS, GRIS, …). Die raad zorgt voor ondersteuning vanuit het middelveld en kan je ook actief betrekken bij het opstellen van het jaarplan voor lokaal mondiaal beleid.

    Is er nog geen adviesraad? Bekijk dan welke partners er met gelijkaardige thema’s bezig zijn zoals 11.11.11, Oxfam Wereldwinkels of andere actieve lokale NGO-groepen. Betrek ook de 4de pijlerorganisaties**  van jouw stad of gemeente om mee na te denken over een goed lokaal mondiaal beleid. Probeer ook jongeren te betrekken. Houd er wel rekening mee dat zij hun engagement vaak niet uiten via de klassieke institutionele participatie, maar eerder met informele, digitale en concrete acties. Zit met hen samen, luister en bespreek welke rol zij kunnen opnemen.

  • Bekijk hoeveel budget er beschikbaar is om het lokaal mondiaal beleid te realiseren. (Zowel voor het steunen van organisaties die actief zijn rond mondiale solidariteit als voor het informeren en sensibiliseren van je inwoners.) Naast het gemeentelijke budget zijn er ook mogelijkheden om extra budget te krijgen, bijvoorbeeld van de Provincie Oost-Vlaanderen.

  • Neem deel aan de provinciale digitale en fysieke bijeenkomsten met collega’s van andere Oost-Vlaamse besturen en wissel uit over de uitdagingen, mogelijkheden en verwezenlijkingen binnen jouw stad of gemeente. Zo leer je ook de ambtenaren uit je buurtgemeenten beter kennen.

  • Is jouw lokaal bestuur een Fair Trade Gemeente? Zo ja, ga dan zeker eens na hoe je scoort, en wat de sterktes en verbeterpunten zijn van jouw lokaal bestuur. Heb je de titel nog niet, maar wil je hem wel graag behalen? Bekijk of je voldoet aan de 6 criteria!

*Cijfers van 2019 uit een bevraging die we afnamen bij ambtenaren.

**4de Pijler is een verzamelnaam voor alle burgerinitiatieven voor internationale samenwerking en solidariteit die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden (bron: 4de pijlersteunpunt).