Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Fair trade op school (On)eerlijke Lunch - Temse

Activiteit

De algemene doelstelling van deze activiteit is om de leerlingen van het 6de leerjaar te sensibiliseren. De aandacht gaat vooreerst naar de mondiale problematiek waarbij de oneerlijke wereldhandelsverhoudingen en inkomensongelijkheid in de kijker worden geplaatst. Bovendien staat het evenement in teken van de SDG's doelstellingen. Hierbij wordt speciaal de aandacht gevestigd op duurzame doelstellingen in verband met het milieu, de verkeersveiligheid, het armoedeprobleem en kinderarbeid in het globale Zuiden. In het bijzonder wordt ook de duurzame voedingsproductie bij ons en de korte keten belicht.

Deze inhoud wordt bijgebracht via de werkvorm van een '(On)eerlijke lunch', een educatief spel waarbij de leerlingen aan de lijve ondervinden welke impact de plaats in de productieketen van een persoon heeft op diens welstand en dus diens levenskwaliteit.  Alle andere aspecten, hierboven vermeld, komen aan bod in diverse workshops waaraan de leerlingen die dag deelnemen. De nadruk ligt vooral op een belevingsproject waarbij de inhoud op een bijna speelse maar doeltreffende manier bij de leerlingen wordt overgebracht.

Partners 

Oxfam Wereldwinkel Temse, Fairtrade Trekkersgroep Temse, verschillende scholen uit Temse

Doelgroep

Basisscholen

Kostprijs

6615 euro waarvan 5810 euro bekostigd door subsidie verkregen via het subsidiereglement rond wereldburgerschap van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Enkele handige links


Artikel over de activiteit

Lege ster Ster