Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Food Film Fest in Lokeren

Activiteit

4 Boerderijen uit het Lokerse namen zelf het initiatief in samenwerking met Voedsel Anders om een Food Film Festival te organiseren in 2023. Het initiatief werd genomen door een aantal vrijwilligers en de vertoningen hadden plaats in de boerderijen zelf en in een brasserie die bioproducten gebruikt. Na de vertoning waren er telkens sprekers die uitleg gaven over hun werking en korte keten.
De Mondiale Raad van Lokeren was alvast enthousiast over de vertoning van de film 'Sur le Champ!' (2020) waarbij duurzame voeding werd belicht vanuit een mondiaal perspectief. De Mondiale Raad plant deze film in aanvulling op hun jaarlijkse mondiale filmcyclus. 

Partners

Het Food Film Festival werd vooral getrokken vanuit de samenwerking van 4 lokale boerderijen samen met Voedsel Anders.

Voor de jaarlijkse mondiale filmcyclus is het Cultureelcentrum Lokeren de plaats van het gebeuren en vaste partner. In samenspraak met de filmverantwoordelijke van het Cultuurcentrum worden er 3 films per jaar geprogrammeerd waarbij telkens een 40 à 60-tal Lokeraars aanwezig zijn. Voor de extra filmvertoning van 'Sur le champ' werkt de Mondiale Raad samen met de lokale Oxfam Wereldwinkel, Velt en uiteraard de achterban van hun vaste leden.

Doelgroep

Voor alle geïnteresseerden uit het Lokerse.

Kostprijs

Locaties voor de filmvoorstellingen stelden hun accomodatie gratis ter beschikking. 

Lege ster Ster