Bewaar deze pagina als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel. 

Wereldburgerschap

De wereld vandaag is in grote mate onderling afhankelijk geworden. De huidige uitdagingen overschrijden lokale, nationale en internationale grenzen. Klimaat, milieu, migratie, volksgezondheid en armoede zijn uitdagingen die we enkel mondiaal kunnen aanpakken. Zonder wereldburgerschap halen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) niet.

Daarom is er nood aan burgers die weten dat ze niet alleen zijn op deze planeet, en dat hun handelen impact heeft elders in de wereld. Wereldburgerschap stimuleren door te informeren en te sensibiliseren, kan vanuit verschillende invalshoeken, zoals:

  1. Democratie en burgerzin
  2. Vrede en conflicten
  3. Mensenrechten
  4. (Culturele) diversiteit
  5. Duurzame ontwikkeling
  6. Sociale rechtvaardigheid en armoede
  7. Migratie en vluchtelingen
    Lege ster Ster