Bewaar deze pagina als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Mondiale partnerschappen

De kans is groot dat er binnen jouw lokaal bestuur particuliere initiatieven van 4de pijlers* zijn, die samenwerken met partners in het Globale Zuiden. 

Misschien zijn er ook diaspora die in hun land van herkomst mee lokale initiatieven opzetten. Jouw lokaal bestuur kan een belangrijke rol spelen door deze initiatieven meer draagkracht te geven. 

Dit kan via een eigen subsidiereglement, door het faciliteren van activiteiten, of door hun werking zichtbaar te maken voor de inwoners van jouw gemeente. Heb je graag advies bij de uitwerking of toepassing van een reglement, dan kan je hiervoor terecht bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

*4de Pijler is een verzamelnaam voor alle burgerinitiatieven voor internationale samenwerking en solidariteit die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden (bron: 4de pijlersteunpunt).

Lege ster Ster