Bewaar deze pagina als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Fair Trade en duurzame aankopen

Door producten te kopen die op een ecologische en sociaal verantwoorde manier zijn geproduceerd, dragen we bij aan een waardig bestaan van producenten en een duurzame productie wereldwijd. We kunnen ook bewust consumeren door producten een tweede leven te geven en door te consuminderen.

De Provincie Oost-Vlaanderen is Fair Trade Provincie en biedt ondersteuning aan de Oost-Vlaamse FairTradeGemeenten (FTG). Nog geen titel? Samen met de campagneverantwoordelijke van FTG ondersteunen wij de kandidaat-gemeente richting deze titel.

Met een duurzaam aankoopbeleid binnen jouw lokaal bestuur, vervul je een voorbeeldfunctie tegenover je inwoners en stimuleer je een duurzamere consumptie en productie van bedrijven en burgers. Daarnaast zijn er ook heel wat themadagen en -weken waaraan je sensibiliserende activiteiten voor jouw inwoners kan koppelen.

Lege ster Ster