Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Stedenband Toucountouna - Merelbeke

Activiteit

De gemeente Merelbeke heeft sinds maart 2014 een stedenband met Toucountouna in Benin. Op dit moment werken Toucountouna en Merelbeke samen aan twee grote projecten. Enerzijds de versterking van de dienst bevolking om ervoor te zorgen dat elk kind tegen 2021 een geboorteakte heeft. Anderzijds zetten ze ook in op de versterking van de lokale economie. Meer bepaald de lokale markt. De bedoeling is om de markt aantrekkelijker, veiliger en properder te maken. Dit moet ook een positief effect hebben op de inkomsten voor het gemeentebestuur.

Een stedenband is een samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen. De klemtoon van een stedenband ligt niet op het bieden van materiële en financiële ondersteuning maar op capaciteitsopbouw en interculturele uitwisseling. Bedoeling is om aan lokale bestuurskrachtversterking te doen door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen beide gemeente- of stadsbesturen. (Bron: Merelbeke)

Partners

VVSG, NGO Eclosio, Les Amis de Toucountouna, Sekou Na Tou

Doelgroep

Niet van toepassing.

Budget

Federale subsidie via het federaal programma ‘Goed Lokaal Bestuur’. Concreet betekent dit dat er een budget van ongeveer 240.000 euro voor 5 jaar is voorzien. 

Daarnaast voorziet Merelbeke ook nog jaarlijks 17.000 euro eigen middelen voor de stedenband. Daarenboven krijgt de gemeente nog eens een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 3.540,00 euro. 

De Provincie Oost-Vlaanderen gaf in 2022 een subsidie aan twee vierde pijlers die verbonden zijn aan de stedenband, eens 1500 euro en eens 7000 euro. 

Enkele handige links


Blog over de stedenband

Lege ster Ster