Info over subsidies burgerinitiatieven mondiale solidariteit - Buggenhout

Activiteit

Het lokaal bestuur van Buggenhout reikt ieder jaar een toelage uit voor mondiale samenwerking aan projecten die zich hiervoor kandidaat stellen. Deze verdeling gebeurt op advies van de GROS. Tot op heden werd er echter weinig aandacht besteed aan een communicatie hierover (nl. welke projecten een toelage kregen en waar zij deze middelen voor inzetten). 

In het Aprilnummer van het Infomagazine van Buggenhout werd er voor de eerste keer een terugkoppeling voorzien in het infomagazine. De gesubsidieerde projecten werden in 2022 ook kort voorgesteld op de gemeentelijke website. Doel is om dit vanaf nu ieder jaar zo te doen. Sinds 2022 zijn ook de vergaderingen van het GROS waarop de projecten worden voorgesteld, openbaar. Zo kunnen geĂ¯nteresseerden komen luisteren en kennismaken met de projecten.

Partners

Lokaal bestuur Buggenhout - GROS

Doelgroep

Inwoners, lezers van gemeentelijk infoblad

Kostprijs

/

Lege ster Ster