Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Verwijzing naar SDG's in het infoblad - De Pinte

Activiteit

De Pinte steunt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De lezer vindt in de Infokrant maart-april 2021 informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het bericht dat er vanaf nu bij verschillende artikels een SDG-logo zal staan om duidelijk te maken met welke acties de gemeente bijdraagt aan de internationale doelen. De betrokken doelstelling wordt dus via een blokje in de kijker gezet. Ook in latere nummers wordt de lezer met volgend tekstje geïnformeerd: ‘De Pinte steunt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Een verwijzing vind je bij verschillende artikels door de betrokken doelstelling via een blokje in de kijker te zetten’. 

Partners

Lokaal bestuur De Pinte

Doelgroep

Inwoners van De Pinte

Kostprijs  

/

Lege ster Ster