Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Opleiding stadspersoneel over de SDG's - Zottegem

Activiteit

Tijdens de week dat de SDG-kar aanwezig was in de bibliotheek organiseerde de stad Zottegem een vrijblijvende opleiding voor het stadspersoneel. Djapo, een educatieve organisatie die de SDG-kar mee ontwikkelde, kwam op 16 sept. 2022 een workshop geven in de bibliotheek. Deze workshop was vrij toegankelijk voor alle personeelsleden. Tijdens de workshop werd niet alleen dieper ingegaan op duurzame ontwikkeling maar ook op de SDG’s zelf. Er wordt met de aanwezigen aan de slag gegaan om de SDG’s meer op de voorgrond te brengen en te laten leven binnen de organisatie.

Partners

Bibliotheek van Zottegem, Provincie Oost-Vlaanderen

Doelgroep

Personeel van de stad Zottegem 

Kostprijs 

SDG-kar is gratis te ontlenen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De workshop van Djapo ter waarde van 352€ wordt gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen via de subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid. 


Lege ster Ster