Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Eekl'eau: sensibiliseren rond waterverbruik

Activiteit

Eeklo wil van de stad een duurzame en gezonde leefomgeving maken en daarom maakte zij er een punt van om de inwoners bewust te maken van hun watergebruik en -verbruik. In 2023 lanceerde de stad hiervoor een campagne onder de naam Eekl'eau. Er was een divers aanbod van lezingen, infostanden en uitstappen om te leren waar bijvoorbeeld kraantjeswater vandaan komt en hoe je op een duurzame manier met water kan omgaan.

In het Waterhuis, een informatieve stand op de bovenverdieping van het Sportpark, kon je leren waarvoor water allemaal gebruikt wordt. Op een leesbare manier leer je hoe het zit met water binnen de landbouw, in de textiel, hoe je op een duurzame manier groenten kan telen,.... Door de samenwerking met de NGO Join for Water werd ook duidelijk welke invloed ons waterverbruik heeft in een mondiale context. Daardoor werden ook duidelijke linken gelegd naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN. Een spreker van Osafi vertelde hoe zij in Congo het probleem van zuiver water aanpakken via waterfiltersystemen en welke voordelen daar allemaal aan verbonden zijn.

Partners

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, VELT, De Vlaamse Milieumaatschappij, school COLTD, Dienst omgeving, Sportdienst, Dienst evenementen, Communicatiedienst, Technische dienst, De Watergroep, Ecolife, Oxfam Wereldwinkel, Join for Water en Osafi (4de pijler werkzaam in D. R. Congo)

Doelgroep 

Het aanbod was gericht zowel naar de inwoners van de Stad Eeklo, alsook specifiek naar jongeren en onderwijs. Er was zelfs aanbod speciaal gericht naar het stadspersoneel.

Prijs

De totale kost voor de volledige campagne werd geraamd op 8.825 EUR. Via het subsidiereglement van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de ondersteuning van projecten die het Lokaal Mondiaal Beleid versterken, kreeg de Stad Eeklo 6.695 EUR om dit project te financieren.

Enkele handige links


https://www.eeklo.be/eekleau

Lege ster Ster