Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Stad Deinze en gemeente Lievegem zetten stedenband met Senegal in de kijker

Activiteit

In 2024 wil de Stad Deinze en de gemeente Lievegem het draagvlak voor mondiale solidariteit verder vergroten door middel van de organisatie van tal van activiteiten in kader van de intergemeentelijke stedenband en de scholenbanden met KeMoPoDi. Het startschot werd gegeven in april 2024 met het bezoek van een delegatie vanuit KeMoPoDi Senegal.

Tijdens dat bezoek waren er heel wat activiteiten gepland, zoals een optreden waarbij de projectwerking nog eens wordt voorgesteld aan het publiek tot een hele reeks van workshops waarbij de leerlingen van verschillende scholen ondergedompeld worden in de Senegalese cultuur.

In het najaar is Deinze aan de beurt en wordt er samengewerkt met 11.11.11 en Oxfam Wereldwinkels, die in de scholen komen vertellen wat wereldburgerschap juist is. Daarna krijgen de scholen een theatervoorstelling te zien over solidariteit, milieu en kinderrechten. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Kunstacademie van Deinze (KADE).

Partners

Stedenbandraad KeMoPoDi, lokaal mondiale raden van Deinze en Lievegem, Leefschool Klavertje 4, basisschool De Lieve, Kunstacademie Deinze (KADE), 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, Dienst Cultuur Deinze

Doelgroep

Inwoners van Deinze en Lievegem, kinderen en ouders van de deelnemende scholen

Prijs

De totale kost voor dit project wordt begroot op 14.367 euro.
Kosten worden vergoed via de bijdragen van de mondiale raden en de interlokale Vereniging Lievergem/Deinze - KeMoPoDi en het entreegeld voor het optreden. 

Voor het organiseren van de workshops naar scholen en voor een deel van de personeelskosten, werd een subsidie van 6000 EUR ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Lege ster Ster