Bewaar deze activiteit als favoriet in 'Mijn naslagwerk' via het sterretje rechts naast de titel.

Iedereen waterdrager in Herzele

Activiteit

De activiteiten lopen van maart tot april 2024 en bestaan uit verschillende onderdelen. De leerlingen van het 4de leerjaar basisonderwijs krijgen rond Wereldwaterdag verschillende workshops waarin ‘water’ de rode draad is. 

Om ook de inwoners van Herzele mee te mobiliseren rond verantwoord waterverbruik is er een heuse waterfanfare, gevormd door alle deelnemende leerlingen’. De fanfare wordt muzikaal begeleid door Kundabuffi en de leerlingen brengen hun instrumenten mee die ze in de lessen, naar aanleiding van Wereldwaterdag, maakten uit gerecycleerde materialen, samen met spandoeken vol creatieve slogans die oproepen zorgzaam om te gaan met water.

Een tweede activiteit is een kledij-inzamelactie onder de noemer ‘iedereen waterdrager',  in samenwerking met de lokale Kringwinkel en Wereldwinkel. Daarbij kunnen alle leerlingen van het lager onderwijs nog bruikbare kledingstukken schenken, die nog doorverkocht of verder gerecycleerd kan worden.

De laatste activiteit binnen dit project is een bezoek aan de Wereldwinkel. Daar krijgen zij meer te weten over ‘eerlijke handel’, herkomst van voeding en duurzame landbouw. Bij de Wereldwinkel is er een natuurlijke waterzuiveringsinstallatie; via een rietveld wordt het afvalwater op een eenvoudige manier gezuiverd. Op deze manier worden de leerlingen bewust hoe belangrijk water voor ons is, dat we er spaarzaam moeten mee omgaan en dat het water in de kraan van zeer goede kwaliteit is en bovendien veel goedkoper dan flessenwater uit de winkel.

Partners

Lokaal bestuur Herzele, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, Wereldwinkel Herzele

Doelgroep

Leerlingen van het 4de jaar basisonderwijs en inwoners van Herzele

Prijs

De totale kost voor de volledige campagne werd geraamd op 5.110 EUR. Via het subsidiereglement van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de ondersteuning van projecten die het Lokaal Mondiaal Beleid versterken, kreeg de gemeente Herzele het volledig bedrag van 5.110 EUR om dit project te financieren.

Enkele handige links


https://dms.oost-vlaanderen.be...

Lege ster Ster